1. A capella+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടി കൂടാതെ ഒറ്റക്കോ സംഘമായോ ആലപിക്കുന്ന ഗാനം
      • വാദ്യ ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വായ കൊണ്ടും കൈ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന സംഗീതം
X