1. Backchat+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ഗര്‍വ്വുള്ളതും പരുക്കനായതുമായ അഭിപ്രായം
   • തറുതല പറച്ചില്‍
   • ബഹുമാനക്കുറവു കാണിക്കുന്ന മറുപടി
X