1. Ball+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബോൽ
   • പന്ത്‌
   • ഗോളം
  • നാമം :Noun

   • നൃത്തം
   • നൃത്തശാല
   • ഗോളം
   • ഉരുണ്ടവസ്‌തു
   • ഗുളിക
   • വൃഷണം
   • വെടിയുണ്ടച്ചില്ല്‌
   • പന്തുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്‌
   • നൃത്തം ചെയ്യാനുള്ള ഒത്തുചേരല്‍
   • പന്ത്
   • ഗോളം
   • വെടിയുണ്ടച്ചില്ല്
   • പന്തുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഉണ്ട
   • പന്ത്
 2. Play ball+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  പ്ലേ ബോൽ
  • ക്രിയ :Verb

   • സഹകരിക്കുക
 3. Fire ball+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫൈർ ബോൽ
  • നാമം :Noun

   • വലിയ കൊള്ളിമീന്‍
   • തീഗോളം
   • തീഗോളം
 4. Hand ball+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഹാൻഡ് ബോൽ
  • നാമം :Noun

   • കൈപ്പന്തുകളി
 5. Eye-ball+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • കണ്മിഴി
  • നാമം :Noun

   • കൃഷ്‌ണമണി
   • നേത്ര ഗോളം
 6. Balls+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബോൽസ്
  • നാമം :Noun

   • പന്തുകള്‍
 7. Cannon ball+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  കാനൻ ബോൽ
  • നാമം :Noun

   • പീരങ്കിയുണ്ട
X