1. Borer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബോറർ
   • തമര്‌
  • നാമം :Noun

   • തുരക്കുന്നവന്‍
 2. Stone borer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സ്റ്റോൻ ബോറർ
  • നാമം :Noun

   • കല്ലില്‍ തമരിടുന്നവന്‍
   • ശിലാവേധഖന്‍
 3. Shoot borer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഷൂറ്റ് ബോറർ
  • നാമം :Noun

   • തണ്ടുതുരപ്പന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഴു
 4. Stem borer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സ്റ്റെമ് ബോറർ
  • നാമം :Noun

   • തണ്ടുതുരപ്പന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഴു
X