1. Bronze+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബ്രാൻസ്
   • ഓട്
  • നാമം :Noun

   • വെണ്‍കലം
   • വെള്ളോട്‌
   • ഓടുകൊണ്ട്‌ നിര്‍മ്മിതമായ പ്രതിമയും മറ്റും
   • വെങ്കലം
  • വിശേഷണം :Adjective

   • വെള്ളോടു നിറമായ
   • വെള്ളോടു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
 2. Bronze age+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബ്രാൻസ് ഏജ്
  • നാമം :Noun

   • വെങ്കലയുഗം
 3. White-bronze+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • ഓട്
 4. Bronze-smith+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • കംസകാരന്‍
   • വെങ്കലപ്പണിക്കാരന്‍
X