1. Burying+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബെറീിങ്
   • കുഴിച്ചിടല്‍
 2. Bury+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബെറി
  • ക്രിയ :Verb

   • മൂടുക
   • ഒളിച്ചുവയ്‌ക്കുക
   • ഉപേക്ഷിക്കുക
   • താഴ്‌ത്തുക
   • കുഴിച്ചിടുക
   • വ്യാപൃതനാകുക
   • ശവംമറവുചെയ്യുക
   • കുഴിച്ചുമൂടുക
   • വിട്ടു കളയുക
   • മണ്ണിടുക
   • ശവം മറവു ചെയ്യുക
   • കുഴിച്ച് മൂടുക
   • ശവം അടക്കം ചെയ്യുക
 3. Bury the hatchet+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബെറി ത ഹാചറ്റ്
  • ക്രിയ :Verb

   • വഴക്കിനുവിരാമമിടുക
   • ദീര്‍ഘകാലശത്രുത കുഴിച്ചു മൂടുക
   • വഴക്കുതീര്‍ത്ത്‌ വീണ്ടും സുഹൃത്തുക്കളാവുക
 4. Burying ground+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബെറീിങ് ഗ്രൗൻഡ്
  • നാമം :Noun

   • ശ്‌മശാനം
   • ശവപ്പറമ്പ്‌
 5. Burying place+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബെറീിങ് പ്ലേസ്
  • നാമം :Noun

   • ശവപ്പറമ്പ്‌
 6. Buried under+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബെറീഡ് അൻഡർ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • കുഴിച്ചുമൂടപ്പെട്ട
 7. Hurry-bury+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • തിടുക്കം
 8. To be buried+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൂ ബി ബെറീഡ്
  • ക്രിയ :Verb

   • കുഴിച്ചിടപ്പെടുക
X