1. Butt+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബറ്റ്
   • കുത്ത്‌
   • ഉന്ത്‌
  • നാമം :Noun

   • ലാക്ക്‌
   • ഉന്നം
   • തള്ള്‌
   • പരിഹാസപാത്രം
   • കൊമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഇടി
   • ശരവ്യം
   • പരിഹാസപാത്രമാക്കപ്പെടുന്ന ആള്‍
   • സിഗററ്റുകുറ്റി
   • തലകൊണ്ടുള്ള തള്ള്‌
   • വണ്ണമേറിയ തല
   • തോലിന്റെ പുറവശം
   • ദ്രാവകങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള വലിയ വീപ്പ
   • തലകൊണ്ടുള്ള ഇടി
   • തലകൊണ്ടുള്ള തള്ള്
   • തോലിന്‍റെ പുറവശം
   • തലകൊണ്ടുള്ള ഇടി
  • ക്രിയ :Verb

   • കൂട്ടിമുട്ടുക
   • തലകൊണ്ടോ കൊമ്പുകൊണ്ടോ ഇടിക്കുക
   • യാദൃച്ഛയാ കണ്ടുമുട്ടുക
   • തലകൊണ്ട്‌ ഇടിക്കുക
 2. Butt out+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബറ്റ് ഔറ്റ്
  • ക്രിയ :Verb

   • തള്ളിനില്‍ക്കുക
 3. Butte+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബ്യൂറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • പരിഹാസ പാത്രം
   • ഒറ്റപെട്ട കുന്ന്‍
  • ക്രിയ :Verb

   • തലകൊണ്ടിടിക്കുക
 4. Butt end+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബറ്റ് എൻഡ്
  • നാമം :Noun

   • സ്ഥൂലാഗ്രം
 5. Butt end+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബറ്റ് എൻഡ്
  • നാമം :Noun

   • തുഞ്ചം
 6. Head butt+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഹെഡ് ബറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • തല കൊണ്ടിടിക്കല്‍
   • തല കൊണ്ടിടിക്കല്‍
 7. Butt hole+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • മലദ്വാരം
   • വിസർജന ദ്വാരം
X