1. Canonize+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  കാനനൈസ്
  • ക്രിയ :Verb

   • പുണ്യവാളനാക്കുക
   • വാഴ്ത്പ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിക്കുക
 2. Canons+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  കാനൻസ്
  • നാമം :Noun

   • ധര്‍മ്മസിദ്ധാന്തം
 3. Canon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  കാനൻ
  • നാമം :Noun

   • വിധി
   • പ്രമാണം
   • സൂത്രം
   • തിരുസഭാച്ചട്ടം
   • ധര്‍മ്മസിദ്ധാന്തം
   • പള്ളിനിയമം
   • ക്രിസ്‌തുസഭാധര്‍മ്മശാസ്‌ത്രം
   • സമാന്യനിയമം
   • തോത്
 4. Canonical+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  കനാനകൽ
   • പട്ടക്കാരുടെ പൂജുയടയാട
 5. Canonicals+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • പട്ടാളക്കാരുടെ പൂജയുടായാട
 6. Canon law+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  കാനൻ ലോ
  • നാമം :Noun

   • സഭാപ്രമാണസംഹിത
   • തിരുസഭാ ചട്ടം
 7. Canonical hours+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  കനാനകൽ ഔർസ്
  • നാമം :Noun

   • പ്രാര്‍ത്ഥനാവേള
X