1. Chafed+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ചേഫ്റ്റ്
   • ഉരസിയ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • തേയ്‌മാനം വരുത്തിയ
 2. Chafe+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ചേഫ്
   • തിരുമ്മുക
   • പ്രകോപിപ്പിക്കുക
   • ഉരച്ചു ചൂടാക്കുക
  • നാമം :Noun

   • തേമാനം
   • വെറി
   • ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌
   • വെറുപ്പ്‌
   • ഉരസല്‍ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌
   • വെറുപ്പ്
   • ഉരസല്‍ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്
  • ക്രിയ :Verb

   • തിരുമ്മി ചൂടുവരുത്തുക
   • വെറിപ്പിടപ്പിക്കുക
   • ശുണ്‌ഠിപിടിപ്പിക്കുക
   • ഉറഞ്ഞു കേടവരുത്തുക
   • ക്ഷോഭിക്കുക
   • അസഹ്യപ്പെടുത്തുക
   • മുഷിപ്പിക്കുക
   • കോപിപ്പിക്കുക
   • ഉരയുക
X