1. Fast access storage+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഫാസ്റ്റ് ആക്സെസ് സ്റ്റോറജ്
      • വിവരങ്ങള്‍ വളരെ വേഗത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ വളരെ വേഗത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറേജ്‌
X