1. Force of habit+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഫോർസ് ഓഫ് ഹാബറ്റ്
    • ക്രിയ :Verb

      • ശീലമായതുമൂലം ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതമാവുക
X