1. Garments+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഗാർമൻറ്റ്സ്
  • നാമം :Noun

   • വസ്‌ത്രങ്ങള്‍
 2. Outer garments+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഔറ്റർ ഗാർമൻറ്റ്സ്
  • നാമം :Noun

   • പുറംകുപ്പായങ്ങള്‍
 3. Garment+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഗാർമൻറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • ഉടുപ്പ്‌
   • വസ്‌ത്രങ്ങള്‍
   • കുപ്പായം
   • കഞ്ചുകം
   • പുടവ
   • ബാഹ്യാവരണം
   • പ്രത്യേകവസ്‌ത്രം
  • ക്രിയ :Verb

   • വേഷം
   • ഉടുപ്പിടുക
   • പുറംചട്ട
   • വസ്തം
 4. Upper garment+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അപർ ഗാർമൻറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • മേലങ്കി
   • ഉത്തരീയം
   • മേല്‍വസ്‌ത്രം
 5. Under-garment+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അടിവസ്‌ത്രം
   • ഉള്ളാട
 6. Tiht garment+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ഇറുകിയ ഒരു തരം ഉടുപ്പ്‌
 7. Peg to hang garments+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  പെഗ് റ്റൂ ഹാങ് ഗാർമൻറ്റ്സ്
  • നാമം :Noun

   • അയക്കോല്‍
X