1. Group therapy+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഗ്രൂപ് തെറപി
    • നാമം :Noun

      • രോഗികളുടെ പൊതുവായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട്‌ പരസ്‌പരം സഹായിച്ച്‌ രോഗശമനം വരുത്തുന്ന ഒരു രീതി
      • രോഗികളുടെ പൊതുവായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് പരസ്പരം സഹായിച്ച് രോഗ ശമനം വരുത്തുന്ന ഒരു രീതി
X