1. Heavy-duty+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • വളരെ ശക്തമായ
   • വളരെക്കാലത്തെ കടുത്ത ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടി ബലവത്താക്കിയ
 2. Heavy duty+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഹെവി ഡൂറ്റി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ശക്തമായ
   • ദൃഢമായ
   • ബലവത്തായ
X