1. Heptagon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • സപ്‌തകോണം
   • ഏഴു വശങ്ങളുള്ള രൂപം
   • ഏഴുകോണം
   • സപ്‌തഭുജക്ഷേത്രം
   • ഏഴുകോണം
   • സപ്തഭുജക്ഷേത്രം
 2. Heptagonal+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഏഴു ഭുജങ്ങളോ ഏഴു കോണുകളോ ഉള്ള
   • ഏഴു ഭുജങ്ങളോ ഏഴു കോണുകളോ ഉള്ള
X