1. Huddle+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഹഡൽ
   • വലിച്ചുവാരിക്കൂട്ടുക
   • തിക്കുംതിരക്കുമാകുക
  • നാമം :Noun

   • കൂട്ടം
   • മിശ്രം
   • കുഴഞ്ഞ കൂമ്പാരം
   • കലര്‍പ്പ്‌
   • കുഴച്ചില്‍
   • രഹസ്യസമ്മേളനം
   • കലര്‍പ്പ്
   • കുഴഞ്ഞ കൂന്പാരം
  • ക്രിയ :Verb

   • വാരി വലിച്ചു കൂട്ടുക
   • വെപ്രാളത്തില്‍ ധരിക്കുക
   • ചുരുണ്ടുകൂടുക
   • ചുരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുക
 2. Huddled+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഹഡൽഡ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • വളഞ്ഞ
   • തണുപ്പുകൊണ്ടോ ഭയം കൊണ്ടോ ശരീരം ചുരുട്ടിവെച്ച
   • തണുപ്പുകൊണ്ടോ ഭയം കൊണ്ടോ ശരീരം ചുരുട്ടിവെച്ച
 3. Huddle around+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ഭാഷാശൈലി :Idiom

   • ചുറ്റുമിരിക്കുക
X