1. Master piece+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  മാസ്റ്റർ പീസ്
  • നാമം :Noun

   • ഏറ്റവും ശ്രഷ്‌ഠമായ കൃതി
   • ഏറ്റവും മികച്ച കലാസൃഷ്‌ടി
   • ഉല്‍കൃഷ്‌ടകര്‍മ്മം
   • ഒരുവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം
   • ഉല്‍കൃഷ്ടകര്‍മ്മം
   • ഒരുവന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം
 2. Masterpiece+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  മാസ്റ്റർപീസ്
  • നാമം :Noun

   • സാര്‍വ്വത്രികവും സാര്‍വ്വകാലീനവുമായ അമൂല്യ കലാസൃഷ്‌ടി
X