1. Melodrama+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  മെലഡ്രാമ
  • നാമം :Noun

   • സംഭവബഹുലവും സ്‌തോഭജനകവും ശുഭ പര്യവസായിയുമായ നാടകം
   • അതിഭാവുകത്വം കലര്‍ന്നനാടകം
   • അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞ നാടകം
   • അത്ഭുതകഥാനടനം
X