1. Melon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  മെലൻ
   • മത്തങ്ങ
   • കട്ടിയുളള തൊലിയുളളതും മാംസളമായ ഉള്‍വശമുളളതമായ ഒരു ഫലം (ഉദാ. ചുരയ്ക്ക
  • നാമം :Noun

   • തണ്ണിമത്തന്‍
   • മത്ത
   • മത്തങ്ങ)
 2. Water-melon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • തണ്ണീര്‍മത്തങ്ങ
  • നാമം :Noun

   • വത്തക്ക
 3. Water melon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  വോറ്റർ മെലൻ
  • നാമം :Noun

   • തണ്ണിമത്തന്‍
 4. Honeydew melon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഹനീഡൂ മെലൻ
  • നാമം :Noun

   • ഒരു തരം തണ്ണിമത്തങ്ങ
 5. Sweet melon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സ്വീറ്റ് മെലൻ
   • മധുരമുള്ള ഒരിനം മത്തങ്ങ
  • നാമം :Noun

   • ശമാം
   • തണ്ണിമത്തൻ പോലുള്ള ഒരു പഴം
 6. Ash melon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • സംജ്ഞാനാമം :Proper noun

   • കുമ്പളങ്ങ
   • കുമ്പളം
 7. Musk melon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • സംജ്ഞാനാമം :Proper noun

   • തയ്ക്കുമ്പളം
 8. Winter melon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ഒരു തരം തയ്ക്കുമ്പളം
X