1. Obedient+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഔബീഡീൻറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • അനുസരണാ ശീലമുള്ള
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ആജ്ഞാനുവര്‍ത്തിയായ
   • അനുസരണയുള്ള
   • ചൊല്‍പടിക്കു നില്‍ക്കുന്ന
   • അനുസരണയുളള
   • കീഴ്വണക്കമുളള
   • പറഞ്ഞതുപ്രകാരം നടക്കുന്ന
 2. Obedience+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഔബീഡീൻസ്
  • നാമം :Noun

   • ആജ്ഞാനുവര്‍ത്തിത്വം
   • അനുസരണം
   • വിധേയത്വം
   • അനുസരണശീലം
   • അനുസരണ
   • അനുസരണശീലം
   • കീഴ്വഴക്കം
 3. Obediently+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഔബീഡീൻറ്റ്ലി
   • ആജ്ഞാനുസാരേണ
  • നാമം :Noun

   • ആജ്ഞാനുവര്‍ത്തി
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • അനുസരണയോടെ
X