1. Pander+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  പാൻഡർ
  • നാമം :Noun

   • കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവന്‍
   • ഹീനാഭിലാഷങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കുന്നവന്‍
   • ദുഷ്പ്രവൃത്തികള്‍ക്കു സഹായിക്കുക
   • കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവന്‍
  • ക്രിയ :Verb

   • ദുഷ്‌പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക്‌ സഹായിക്കുക
   • കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക
   • ദുഷ്‌പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കു കൂട്ടു നില്‍ക്കുക
   • പെണ്ണുങ്ങളുടെ പക്കല്‍ ദൂതുചെല്ലുക
   • സുരതദൂതന്‍
   • ദുഷ്പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കു കൂട്ടു നില്‍ക്കുക
   • കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക
X