1. Put someone through their paces+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    പുറ്റ് സമ്വൻ ത്രൂ തെർ പേസിസ്
    • ക്രിയ :Verb

      • മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവുകളും ഗുണങ്ങളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുക
X