1. Sandy+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സാൻഡി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • മണലായ
   • മണല്‍പ്രദേശമായ
   • ചെമ്പിച്ച
   • മണലുള്ള
   • പൂഴി നിറഞ്ഞ
   • തലമുടിയുള്ള
   • മണല്‍ മൂടിയ
   • മണ്ണു നിറഞ്ഞ
   • മണല്‍മൂടിയ
   • മണല്‍ നിറഞ്ഞ
   • മണലിന്‍റെ നിറമുള്ള
   • പൂഴിയായ
 2. Sandy desert+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സാൻഡി ഡെസർറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • മണല്‍ക്കാട്‌
 3. Sandy waste-land+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • മണല്‍നിറഞ്ഞതരിശ്‌
X