1. Slot-machine+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • നാണയമിട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യന്ത്രം
   • ലോഹത്തകിടിലും മറ്റും പഴുതുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം
 2. Slot machine+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സ്ലാറ്റ് മഷീൻ
  • നാമം :Noun

   • ലോഹത്തകിടിലും മറ്റും പഴുതുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം
X