1. Snow-bound+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • യാത്രതുടരാനാവാതെ മഞ്ഞിലകപ്പെട്ടുപോയ
   • യാത്രതുടരാനാവാതെ മഞ്ഞിലകപ്പെട്ടുപോയ
   • കടുത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലം യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ട
 2. Snow bound+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സ്നോ ബൗൻഡ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • കടുത്ത മഞ്ഞുവീഴ്‌ച മൂലം യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ട
X