1. Strike-bound+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • പണിമുടക്കു മൂലം നിശ്ചലമായ
   • പണിമുടക്കുകൊണ്ടുപ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവാത്ത
 2. Strikebound+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • പണിമുടക്കുകൊണ്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവാത്ത
X