1. Tack+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാക്
   • നീണ്ട തുന്നല്‍
   • അനുബന്ധം
   • ചേര്‍പ്പ്
   • ചെറുമുളളാണി
   • ഗതിമാറല്‍
  • നാമം :Noun

   • അസംബന്ധം
   • അനുബന്ധം
   • ചേര്‍പ്പ്‌
   • ഭക്ഷണം
   • നയം
   • ആണി
   • ഒട്ടല്‍
   • മുള്ളാണി
   • പാമരക്കയര്‍
   • പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി
   • കപ്പലിന്റെ ഗതിമാറ്റല്‍
   • ചെറുമുള്ളാണി
   • കപ്പലിന്‍റെ ഗതിമാറ്റല്‍
  • ക്രിയ :Verb

   • ഘടിപ്പിക്കുക
   • കെട്ടുക
   • അനുബന്ധിക്കുക
   • കപ്പല്‍ ദിശമാറ്റി ഓടിക്കുക
   • ആണി തറയ്‌ക്കുക
   • വ്യവഹാരക്രമം പരിവര്‍ത്തിക്കുക
   • ഒട്ടിച്ചു ചേര്‍ക്കുക
   • ദിശമാറ്റുക
 2. Soft tack+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സാഫ്റ്റ് റ്റാക്
   • റൊട്ടിയും മറ്റു മൃദുല ഭക്ഷണങ്ങളും
 3. Tin-tack+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ഈയം പൂശിയ ചെറിയമുള്ളാണി
X