1. Ulceration+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അൽസറേഷൻ
  • നാമം :Noun

   • പുണ്ണ്‌
   • വ്രണം
 2. Peptic ulcer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  പെപ്റ്റിക് അൽസർ
  • നാമം :Noun

   • കുടല്‍വ്രണം
 3. Ulcer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അൽസർ
   • ദുഷിപ്പിക്കുന്ന സ്വാധീനമോ അവസ്ഥയോ
   • പഴുപ്പ്
   • ദുര്‍ന്നടപ്പ്
  • നാമം :Noun

   • ദുര്‍ന്നടപ്പ്‌
   • പുണ്ണ്‌
   • പഴുപ്പ്‌
   • വ്രണം
 4. Ulcerate+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • വ്രണപ്പെടുത്തുക
   • വ്രണമുണ്ടാക്കുക
   • നാഡീവ്രണം ജനിപ്പിക്കുക
   • പുണ്ണായിത്തീരുക
 5. Ulcerous+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • പഴുപ്പുള്ളതായ
   • ദുര്‍ന്നടുപ്പുകാരായ
   • പുണ്ണുള്ളതായ
 6. Ulcers+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അൽസർസ്
  • നാമം :Noun

   • വ്രണങ്ങള്‍
 7. Ulcerated+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • വ്രണീഭവിച്ച
 8. Mouth ulcer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • വായ് പുണ്ണ്
X