1. Ulster+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    അൽസ്റ്റർ
    • നാമം :Noun

      • നീണ്ടയഞ്ഞ്‌ കട്ടിയുള്ള ഒരു പുറങ്കുപ്പായം
      • നീണ്ടയഞ്ഞ് കട്ടിയുള്ള ഒരു പുറങ്കുപ്പായം
X