1. Unicorn+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യൂനികോർൻ
  • നാമം :Noun

   • കുതിരയുടെ ശരീരമുള്ള ഒറ്റകൊമ്പുള്ള മൃഗം
   • നെറ്റിയില്‍ ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള ഒരു സാങ്കല്‌പികമൃഗം
   • പുരാണങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുതിരയുടെ ദേഹവും ഒറ്റക്കൊന്പുമുള്ള ഒരു മൃഗം
   • കുതിരയുടെ ശരീരമുള്ള ഒറ്റകൊന്പുള്ള മൃഗം
   • നെറ്റിയില്‍ ഒറ്റക്കൊന്പുള്ള ഒരു സാങ്കല്പികമൃഗം
X