1. Valentine card+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    വാലൻറ്റൈൻ കാർഡ്
    • നാമം :Noun

      • സ്‌നേഹോപഹാരമായി അയയ്‌ക്കുന്ന കാര്‍ഡ്‌
      • സ്നേഹോപഹാരമായി അയയ്ക്കുന്ന കാര്‍ഡ്
X