1. Vernacular+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  വർനാക്യലർ
  • നാമം :Noun

   • മാതൃഭാഷ
   • നാട്ടുഭാഷ
   • ദേശഭാഷ
   • സ്വദേശഭാഷ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ദേശ്യമായ
   • നാട്ടുഭാഷയിലുള്ള
   • മാതൃഭാഷയിലുള്ള
   • സ്വന്തഭാഷയിലുള്ള
   • സ്വഭാഷ
 2. Vernacular architecture+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  വർനാക്യലർ ആർകറ്റെക്ചർ
  • നാമം :Noun

   • പ്രാദേശിക വാസ്തുവിദ്യ
X