1. Xylophone+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സൈലഫോൻ
  • നാമം :Noun

   • മരക്കഷണങ്ങള്‍കൊണ്ടടിച്ച്‌ നാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു വാദ്യോപകരണം
   • ഒരു ദാരുതന്ത്രിവാദ്യോപകരണം
   • ദാരുവീണ
   • ഒരു ദാരുതന്ത്രിവാദ്യോപകരണം
X