1. Yashmak+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • പര്‍ദ്ദ
   • മുസ്ലീം സ്‌ത്രീകളുടെ മുഖാവരണം
   • കണ്ണിനു താഴോട്ടുള്ള മുഖഭാഗങ്ങള്‍ മറയ്‌ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മുസ്ലീം സ്‌ത്രീകളുടെ മുഖാവരണം
   • കണ്ണിനു താഴോട്ടുള്ള മുഖഭാഗങ്ങള്‍ മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ മുഖാവരണം
X