1. Yoga+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യോഗ
  • നാമം :Noun

   • യോഗശാസ്‌ത്രം
   • യോഗാഭ്യാസം
   • യോഗശാസ്ത്രം
   • യോഗാഭ്യാസം
 2. Yoga asana+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • യോഗാസനം
 3. Vessel for yoga+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  വെസൽ ഫോർ യോഗ
  • നാമം :Noun

   • യജ്ഞപാത്രം
 4. A yoga pose+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ഒരു യോഗനില
X