1. Youngest+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യങ്ഗസ്റ്റ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഏറ്റവും ഇളയ
 2. Youngest son of ravana+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • രാവണന്റെ അവസാന പുത്രന്‍
 3. Youngest male+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യങ്ഗസ്റ്റ് മേൽ
  • നാമം :Noun

   • ഏറ്റവും ഇളയ പുരുഷന്‍
X