1. ഉച്ച1

  സം.

   • വി. ഉയര്‍ന്ന, ഉയര്‍ച്ചയുള്ള, പൊക്കമുള്ള
   • വി. തീവ്രമായ, തീക്ഷ്ണമായ, കഠിനമായ
   • വി. വലിയശബ്ദത്തിലുള്ള, ഉയര്‍ന്നസ്വരത്തിലുള്ള
   • വി. ഉന്നതസ്ഥിതിയിലുള്ള
   • വി. (ജ്യോ.) ഉച്ചസ്ഥിതിയെപ്രാപിച്ച, ഉച്ചപ്പെടുക, ഉച്ചമാവുക = വര്‍ധിക്കുക
 2. ഉച്ച2

  <സം. ഉച്ച

   • നാ. പകലിന്‍റെ മധ്യം, സൂര്യന്‍ തലയ്ക്കുനേരേമുകളില്‍ കാണുന്ന സമയം, മധ്യാ­ം. (പ്ര.) ഉച്ചതലമറിയുക, ഉച്ചതെറ്റുക, ഉച്ചതിരിയുക = മധ്യാ­ംകഴിയുക; ഉച്ചതുള്ളുക = ഉച്ചവെയിലില്‍ ഓളം വെട്ടുന്നതുപോലെ തോന്നുക, കാനല്‍ ജലം
 3. ഉച്ച്

   • നാ. ഒച്ച്
   • നാ. കിറുക്ക്, പിച്ച്
   • നാ. ധാന്യം തുരന്നുതിന്നുന്ന ഒരു പ്രാണി
   • നാ. കെട്ടിനില്‍ക്കുന്ന വെള്ളത്തില്‍ ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന ജൈവപദാര്‍ഥങ്ങളുടെ പൊടിയും മറ്റും, ഉന്ത്, വഴുക്കല്‍. ഉച്ചുപിടിക്ക = ഉന്തുപിടിക്ക
 4. ഊച്ച്1

   • നാ. ഇണ, ചങ്ങാതി
 5. ഊച്ച്2

   • നാ. അധോവായു
   • നാ. കടിക്കല്‍, കടി (അട്ടയുടെയും നീറിന്‍റെയും)
X