1. ഏകകര1

  സം. ഏക-കര

   • വി. ഒരുകാര്യം മാത്രം ചെയ്യുന്ന
 2. ഏകകര2

  സം.

   • വി. ഒരുകൈ മാത്രമുള്ള
   • വി. ഒരു രശ്മിമാത്രമുള്ള
 3. ഏകാഗ്ര

  സം. -അഗ്ര

   • വി. ഒന്നില്‍ (ഉറപ്പിച്ച) അഗ്രമുള്ള, ഒരു കാര്യത്തില്‍ ഊന്നിയ മനസ്സോടുകൂടിയ
   • വി. പതര്‍ച്ചയില്ലാത്ത, വ്യാകുലതയില്ലാത്ത, നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യമുള്ള
X