1. Count

  ♪ കൗൻറ്റ്
  1. ക്രിയ
  2. കരുതുക
  3. പരിഗണിക്കുക
  4. കണക്കാക്കുക
  5. എണ്ണിയെടുക്കുക
  1. നാമം
  2. തുകകൂട്ടക
  1. ക്രിയ
  2. വിലമതിക്കുക
  3. കണക്കിൽപെടുക
  4. പരിഗണനലഭിക്കുക
  1. നാമം
  2. എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തൽ
  1. ക്രിയ
  2. ആശ്രയിക്കുക
  1. നാമം
  2. കുറ്റം
  1. ക്രിയ
  2. എണ്ണുക
  1. നാമം
  2. എണ്ണൽ
  3. ഗണനം
  4. പ്രഭു
  5. എണ്ണം
  6. ഗണ്യം
 2. To count

  ♪ റ്റൂ കൗൻറ്റ്
  1. ക്രിയ
  2. എണ്ണുക
  3. എണ്ണിതിട്ടപ്പെടുത്തുക
 3. Count in

  ♪ കൗൻറ്റ് ഇൻ
  1. ക്രിയ
  2. ഉൾപ്പെടുത്തുക
 4. Counting

  ♪ കൗൻറ്റിങ്
  1. -
  2. എണ്ണൽ
 5. Count on

  ♪ കൗൻറ്റ് ആൻ
  1. ക്രിയ
  2. വിശ്വസിക്കുക
  3. ആശ്രയിക്കുക
  4. നിർത്താതെ എണ്ണുക
 6. Count out

  ♪ കൗൻറ്റ് ഔറ്റ്
  1. ക്രിയ
  2. ഓരോന്നായി എണ്ണി എടുക്കുക
 7. Count for

  ♪ കൗൻറ്റ് ഫോർ
  1. ക്രിയ
  2. കണക്കാക്കപ്പെടുക
 8. Head count

  ♪ ഹെഡ് കൗൻറ്റ്
  1. നാമം
  2. ഹാജരായവരുടെ തലയെണ്ണൽ
 9. Blood count

  ♪ ബ്ലഡ് കൗൻറ്റ്
  1. നാമം
  2. രക്തത്തിലെ ശ്വേത രക്താണുക്കളുടെ സംഖ്യ
 10. Count noses

  ♪ കൗൻറ്റ് നോസിസ്
  1. ക്രിയ
  2. സന്നിഹിതരെ എണ്ണുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക