1. Every dog has his day

    ♪ എവറി ഡോഗ് ഹാസ് ഹിസ് ഡേ
    1. നാമം
    2. ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ട് ഒരു നല്ലകാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക