1. Flasher

    ♪ ഫ്ലാഷർ
    1. നാമം
    2. കത്തുകയും അണയുകയും ചെയ്യുന്ന ബൾബ്
    3. തുടരെ ദീപങ്ങൾ കത്തിക്കാനും അണയ്ക്കാനുമുള്ള ഉപകരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക