1. Arithmetical progression

  1. നാമം
  2. സമാനമായ വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രണി
  3. ശ്രണീസങ്കൽപനം
  4. ഗണിതശ്രണി
 2. Arithmetic progression

  1. നാമം
  2. സംഖ്യാ ശ്രേണി
  3. സമാന്തര ശ്രേണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക