1. Autograph

  ♪ ഓറ്റഗ്രാഫ്
  1. നാമം
  2. സ്വന്തം കൈപ്പട
  3. ആദ്യത്തെ കയ്യെഴുത്തു പ്രതി
  4. സ്വന്തം കൈയ്യക്ഷരം
  5. കയ്യൊപ്പ്
  1. -
  2. ഒരു പ്രമുഖവ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൈയെഴുത്ത്
  3. സ്വന്തം കയ്യെഴുത്തോ കയ്യൊപ്പോ
  4. സ്വഹസ്തലിഖിതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക