1. Beach-comber

    1. നാമം
    2. തെറുത്തുരുണ്ടുവരുന്ന തിരമാല
    3. കടലോരത്തു കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക