1. Jerry-builder

    1. നാമം
    2. കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾ അൽപസമയത്തിനുള്ളിൽ പണിതുയർത്തുന്ന ആൾ
    3. കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പണിതുയർത്തുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക