1. Bury the hatchet

    ♪ ബെറി ത ഹാചറ്റ്
    1. ക്രിയ
    2. വഴക്കിനുവിരാമമിടുക
    3. ദീർഘകാലശത്രുത കുഴിച്ചു മൂടുക
    4. വഴക്കുതീർത്ത് വീണ്ടും സുഹൃത്തുക്കളാവുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക