1. ✏️

  Bury the hatchet

  ♪ ബെറി ത ഹാചറ്റ്
  1. ക്രിയ
  2. വഴക്കിനുവിരാമമിടുക✏️
  3. ദീർഘകാലശത്രുത കുഴിച്ചു മൂടുക✏️
  4. വഴക്കുതീർത്ത് വീണ്ടും സുഹൃത്തുക്കളാവുക✏️

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക