1. Cats and dogs

  1. ഭാഷാശൈലി
  2. വഴക്ക് നിറഞ്ഞ
 2. Cat and dog life

  ♪ കാറ്റ് ആൻഡ് ഡോഗ് ലൈഫ്
  1. നാമം
  2. എപ്പോഴും വഴക്കടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം
 3. It rains cats and dogs

  ♪ ഇറ്റ് റേൻസ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡാഗ്സ്
  1. ഭാഷാശൈലി
  2. അതിശക്തിയായ മഴ
  3. പെരുമഴ
 4. Rain cats and dogs

  ♪ റേൻ കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡാഗ്സ്
  1. ക്രിയ
  2. ശക്തമായി മഴപെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക