1. Chalcolithic

    1. നാമം
    2. ശിലകളും ചെമ്പും ഒരു പോലെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നവീന ശിലായുഗത്തിലെ ഒരു കാലഗട്ടം
    3. ശിലകളും ചെമ്പും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നവീന ശിലായുഗത്തിലെ ഒരു കാലഘട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക