1. Clothe

  ♪ ക്ലോത്
  1. ക്രിയ
  2. അണിയിക്കുക
  3. അധികാരപ്പെടുത്തുക
  4. ഉടുത്തു കെട്ടുക
 2. Change of clothes

  ♪ ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്ലോത്സ്
  1. നാമം
  2. മാറ്റാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ
 3. Chequered cloth

  1. നാമം
  2. കള്ളിത്തുണി
  1. -
  2. കള്ളിമുണ്ട്
 4. Cloth for onam

  1. നാമം
  2. ഓണപ്പുടവ
 5. Cloth purse

  ♪ ക്ലോത് പർസ്
  1. നാമം
  2. മടിശ്ശീല
  3. തുണികൊണ്ടുള്ള പണമിടാനുള്ള ചെറിയസഞ്ചി
 6. Wolf in sheeps clothing

  ♪ വുൽഫ് ഇൻ ഷീപ്സ് ക്ലോതിങ്
  1. നാമം
  2. ആട്ടിൻതോലിട്ട ചെന്നായ്
 7. Wax-cloth

  1. നാമം
  2. മെഴുകുതുണി
  3. മെഴുകുശീല
 8. White cloth

  ♪ വൈറ്റ് ക്ലോത്
  1. നാമം
  2. ശുഭ്രവസ്ത്രം
  3. വെളുത്ത വസ്ത്രം
  4. വെളുത്ത തുണി
 9. Change clothes

  ♪ ചേഞ്ച് ക്ലോത്സ്
  1. ക്രിയ
  2. വസ്ത്രം മാറുക
 10. Cotton cloth

  ♪ കാറ്റൻ ക്ലോത്
  1. നാമം
  2. പരുത്തിത്തുണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക