1. Collyrium

  1. നാമം
  2. കൽക്കരിഖനി
  3. അഞ്ജനം
  4. മാക്കീരക്കല്ൽ
  5. കരിമഷി
 2. A collyrium

  1. നാമം
  2. ഒരിനം കണ്മഷി
 3. Chip used to smear collyrium on to the eyes

  1. -
  2. കണ്ണിൽ അഞ്ജനമെഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൽച്ചീൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക